Vartegn for HEC er godkendtlør. 31. jan. 2015


Kilde: forsvaret.dk.


HEC blev oprettet pr. 1. marts 2014.
   Som nyoprettet myndighed uden selvstændig historie eller traditioner skulle HEC have sit eget afdelingsmærke.
   Siden starten har soldaterne i baretten båret det mærke, der kom fra deres oprindelige enhed. For personel fra DAR betød det DAR regimentsmærke med grøn baggrund.Baggrund:
fre. 28. febr. 2014: Artillerister med sort baret

Efter en lang proces har hendes Majestæt Dronning Margrethe nu godkendt det mærke, der fremover skal pryde baretterne hos Hærens Efterretningstjeneste.

Den nye tjenestegren, Hærens Efterretningscenter, har endelig fået sit eget mærke. Processen med at godkende mærket har taget tid, fordi både Hærens Efterretningscenter, Hærstaben og Rigsheraldikeren har været inde over udformningen af det, for at det skal være heraldisk korrekt.
     Efter mærket blev udformet, skulle det godkendes ved de forskellige myndigheder, før det endeligt blev præsenteret for hendes Majestæt Dronning Margrethe, der gav den sidste godkendelse.
     Nu venter en proces med at få mærket farvelagt og få bestemt, hvilken metallisk legering mærket skal have i baretten, før det sendes i produktion og kan udleveres til alle medarbejdere ved Hærens Efterretningscenter.

Mærkets opbygning
     En kongekrone hvilende på en nøgle med ud- og opadvendt kam, krydslagt med et lyn, hvorpå er lagt en dobbeltrose med H. M. Dronningens kronede monogram i midten.

Motivering
     Som mærke til Hærens Efterretningscenter er valgt en dobbeltrose, hvor rosen symboliserer, at noget er fortroligt.
     Nøglen viser, at bæreren har adgang til oplysninger, og at der udvises tiltro til bæreren.
     Lynet symboliserer energi og styrke.
     Hendes Majestæt Dronningens monogram og kronen synliggør og symboliserer tilknytning til den siddende regent samt monarkiet.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5339-HEC-Haerens-Efterretningscenter--vartegn-for-hec-er-godkendt.htm.

Tweet