Jobansøgere skal have en god oplevelse


HR-medarbejder Ken Rosser afholder en gang i kvartalet en intro-dag for nyansatte. Her er der blandt andet tid til forventningsafstemning og erfaringsudveksling. Foto: Natasha Hyge Andersen

man. 26. jan. 2015"De andre ansøgere får et konstruktivt afslag, hvor de blandt andet får feedback på vores samtale, så de ved, hvad de kan gøre bedre til næste gang. Det er vigtigt, de føler, de har haft en god oplevelse."

Kilde: forsvaret.dk.


Det nye ansøgningssystem
  ... blev implementeret den 1. maj 2013 som følge af den nye HR-strategi, og der var herefter en overgangsperiode til 1. november 2013. Her overgik man fra udstikkerfunktioner og karriereplaner til at bemande Forsvaret med et frit ansøgningssystem, der er baseret på et udbud/efterspørgsel-bestemt jobmarked. Dermed skal militært ansatte, ligesom civile, søge opslåede, ledige stillinger, hvis de ønsker at skifte job.Baggrund:
fre. 14. nov. 2014: Seks tips til nyt militært job

Når Hærens Sergentskole ansætter nye medarbejdere, er det en struktureret proces, der blandt andet sikrer ansøgerne en hurtig tilbagemelding og ordentlig behandling.

Selvom det er mindre end to siden, at et nyt ansøgningssystem blev implementeret, har Hærens Sergentskole allerede haft stor gavn af det. Seniorsergent Ken Rosser, HR-medarbejder hos Hærens Sergentskole, har siden 1. maj 2014 været med til at ansætte nye medarbejdere hos Hærens Sergentskole. Det nye system blev implementeret i maj 2013, og det minder meget om ansættelsesprocesserne i det civile arbejdsliv. Det en stor fordel, mener Ken Rosser, der har arbejdet med karriere- og organisationsudvikling i det civile i 13 år.
     - Vi er meget glade for det nye system, og samarbejdet med Forsvarets Personelstyrelse er rigtig godt. Det nye system giver os mulighed for at strukturere hele ansættelsesprocessen selv, fortæller Ken Rosser, der har delt processen op i seks dele: Stillingsannonce, ansøgninger, samtale, udvælgelse, første arbejdsdag og intro-dag.
     I de første fire dele er der fokus på, at alle ansøgere skal have en god oplevelse, og de skal have et retvisende billede af, hvad et eventuelt job hos Hærens Sergentskole går ud på.
     - Når vi modtager ansøgninger, udvælger vi op til fem, der bliver kaldt til samtale, hvor den, måske, kommende chef, en medarbejderrepræsentant, Claus Stougaard, der er chefsergent for Hærens Sergentskole, og jeg er til stede. På den måde sikrer vi, at ansøgeren er afklaret med, hvad jobbet går ud på, siger Ken Rosser og fortsætter:
     - Herefter vælger vi alle fire i fællesskab én, der får jobbet. De andre ansøgere får et konstruktivt afslag, hvor de blandt andet får feedback på vores samtale, så de ved, hvad de kan gøre bedre til næste gang. Det er vigtigt, de føler, de har haft en god oplevelse, fortæller han.

Alle skal have særstatus
     På første arbejdsdag og intro-dag, der er de sidste to dele i processen, er der fokus på den gode oplevelse, men også på forventningsafstemning.
     Den første arbejdsdag bliver ofte brugt på introduktion til det nye arbejdssted og andre formalia, men specielt én ting er vigtigt for Ken Rosser. - De ansatte i afdelingen eller enheden skal vide, at der kommer en nyansat, så de er klar til at byde velkommen med et smil. Nogle gange bliver nyansatte mødt med et 'hvem er du?', og det dur ikke. De skal føle, vi har glædet os til at tage imod dem. For det har vi, understreger han.
     Fire gange i kvartalet afholder Ken Rosser en intro-dag for de ansatte, der er kommet til de foregående tre måneder, hvor også stabschefen og chefsergenten for Hærens Sergentskole deltager. Her følger de op på, om de nyansattes forventninger til jobbet er blevet indfriet, og hvad de kan gøre for at få dem indfriet, hvis det ikke er sket.
     - Samtidig får vi en mulighed for at stille nogle krav til vores ansatte. Hvis der er noget, der ikke fungerer, kan vi snakke om, hvorfor det ikke fungerer. Det giver de ansatte mulighed for at erfaringsudveksle, for måske er der nogen, der har en løsning på problemet eller har oplevet noget lignende, fortæller Ken Rosser. Det nye ansøgningssystem skaber ifølge Ken Rosser gennemsigtighed, fordi alle kan se de stillinger, der bliver slået op, og med den proces, Hærens Sergentskole gør brug af, sikrer han, at alle ansøgere bliver behandlet ordentligt, lige meget om de er konstabler eller majorer.
     - Hos os får ingen særstatus. Alle får særstatus, siger Ken Rosser med et smil.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5332-HSGS---Haerens-Sergentskole--jobansoegere-skal-have-en-god-oplevelse.htm.

Tweet