Styrket uddannelse til korporalman. 1. dec. 2014


Kilde: forsvaret.dk.Baggrund:
tirs. 6. jan. 2009: Nye korporaler

Kommende korporaler får en begrænset føringsmæssig uddannelse, så de kan føre en gruppe på 6-8 soldater ved gruppeførerens fravær. Og de lærer at være hjælpeinstruktør og hjælper på en skydebane.

I f.t. tidligere er uddannelsen styrket, så der lægges mere vægt på korporalens evne til at kunne tænke og handle i en taktisk situation.

Uddannelsen
     Eleven skal have gennemført voksenpædagogisk grundkursus på UC Syddanmark, som første del af korporalsuddannelsen, inden eleven indgår på kurset. Dette modul gennemføres i direkte forlængelse af voksenunderviseruddannelses modul fra UC Syd.
     Den efterfølgende grundlæggende taktiske føreruddannelse på korporalkursus gennemføres af Hærens Sergentskole.
     Efter afslutningen af kurset skal eleven have opnået viden, færdigheder og kompetencer i fagene føreruddannelse og hjælper i skydeuddannelse, ledelse og uddannelseslære.
     Læs mere om korporalsuddannelsen.

Optagelseskrav:
   - Har gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
   - Har forrettet tjeneste ved mindst én international mission.
   - Er helbredsmæssigt erklæret egnet til udsendelse i INTOPS.
   - Har bestået træningstilstandsprøven.
   - Er mindst overkonstabel.
   - Er moden (leve- og tjenestealder)
   - Har et højt niveau af praktisk viden, færdigheder og erfaring, samt besidder realkompetencer indenfor praktisk ledelse.
   - Har evt. særlige kompetencer.
  
   Udnævnelseskrav:
   - Har bestået VUU modul 1, "Undervisning og læring".
   - Bestrider en funktion, der er klassificeret/kan klassificeres på korporalsniveau.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5300-HSGS---Haerens-Sergentskole--styrket-uddannelse-til-korporal.htm.

Tweet