- Det sværeste var truende kasernelukningtirs. 11. nov. 2014"I den periode udviklede der sig naturligt et mismod og nedgang i motivationen for mange medarbejdere, der med familier og børn ikke kunne se sig selv andre steder. For mig personligt var det en ledelsesmæssig udfordring, at jeg skulle fastholde motivationen hos medarbejderne."

Kilde: HEC' Facebook-side.


Fra CV'et
  - 26 år som soldat, de fleste i Varde (1992-2004, 2012-2014).
   - Officersgrunduddannelse og videregående uddannelser.
   - Tjeneste ved Multinational Headquarters i Szczecin i Polen, arbejdet ved Forsvarskommandoen og Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
   - Missioner: To gange i Afghanistan og én gang i Bosnien.Hæren omorganiserer:
tirs. 4. mar. 2014: Video: Hær-rokade
man. 3. mar. 2014: HEC er blevet oprettet
tors. 11. aug. 2011: Oprettelsesparade for 3 ISTAR

Den største trussel for efterretningschef kom fra egne rækker: Kasernen så ud til at blive lukket. Oberstløjtnant Henrik Graven-Nielsen er nu ny stabschef hos 1. Brigade.

Han har indtil november været chef for 1 Military Intelligence Bataljon (1 MIBTN) hos Hærens Efterretningscenter, HEC.
     Oberstløjtnant Graven-Nielsen var netop kommet hjem fra mission i Afghanistan, da han 6. juni 2012 overtog kommandoen over den nyoprettede 3 ISTAR afdeling, der 1. marts i år blev til 1 MIBTN.
     For 1. Brigade er den primære opgave opstilling, uddannelse og kontrol af soldater til ISAF og KFOR; at opstille og uddanne kapaciteterne opklaring og kampvogn til støtte for hæren, samt opstille og uddanne hver tredje Reaktionskampgruppe og her forestå samvirke og brigadeledet uddannelse.
     - Det er både spændende og relevante opgaver, som jeg, med min baggrund fra Varde, føler mig godt rustet til at tage del i, siger oberstløjtnanten til HEC' facebook-side.

En tid med mange omstillinger
     Oberstløjtnant Graven-Nielsen har været i centrum af de forandringer bataljonen har gennemført de senere år.
     - Den største udfordring - eller opgave, har været at udvikle den nye organisation for Hærens Efterretningscenter. Det skulle ske samtidig med at vi opstillede og uddannede soldater til reaktionskampgrupperne, og soldater til indsættelse i både Afghanistan og Kosovo. Med andre ord: Det har været en spændende udfordring at stå for den daglige ledelse i en tid med mange omstilllinger, med organisationsforankring og personeltilpasning, samt mange operative opgaver.

Kaserne-lukning var den sværeste trussel
     Det sværeste i tiden som chef i Varde var udsigten til at Varde Kaserne skulle lukkes:
     - Med nyt Center og med ankomsten af Hærens Sergentskole, har jeg har været heldig at være en del af en stor positiv forandring på Varde Kaserne. Vejen dertil har ikke været lige nem, hele tiden. Der var bl.a. en længere periode, hvor Varde Kaserne var lukningstruet - men det endte heldigvis ikke sådan.
     - I den periode udviklede der sig naturligt et mismod og nedgang i motivationen for mange medarbejdere, der med familier og børn ikke kunne se sig selv andre steder. For mig personligt var det en ledelsesmæssig udfordring, at jeg skulle fastholde motivationen hos medarbejderne, for opgaverne skulle jo løses og soldater uddannes - uanset et politisk ønske om ændringer i forsvarets struktur.

Glad for samarbejdet om at levere gode soldater
     Henrik Graven-Nielsen havde som målsætning at levere gode soldater.
     - Jeg ville være en synlig chef, med en direkte og åben ledelsesstil - specielt overfor mine nærmeste førere og chefer, og altid tage del i opgaverne og gå foran.
     - Jeg har oplevet hvordan det hele er blevet støttet af en travl, men også meget positiv og kompetent stab. Jeg har hele tiden prioriteret, at jeg kunne følge soldaternes og kapaciteternes udvikling og uddannelse og på samme tide har det været en fornøjelse, at arbejde med forskellige kolleger fra regimentsstaben eller andre elementer.
     Tiden i Varde vil han huske for mange særlige oplevelser:
     - Alt fra PUMA-flyvning i Oksbøl, skydelejr i Borris, små konkurrencer om lakridspiber, uddannelse af værnepligtige i Varde øvelsesterræn, indledende lærdom om Electronic Warfare i England, CIMIC/PSYOPS i Nymindegab - og alt sammen med gode soldatermæssige discipliner, og med en stærk faglighed.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5265-HEC-Haerens-Efterretningscenter----det-svaereste-var-truende-kasernelukning.htm.

Tweet