Øvelse Night Hawk"Det tyske EW personel var tydeligt misundelige på vores materiel, og fandt hurtigt ud af, at vi kunne levere valide og gode informationer."
Grej og stumper. 

fre. 17. okt. 2014


Kilde: facebook.com.Baggrund:
tors. 14. aug. 2014: Electronic Warfare kompagniet EW-KMP
fre. 1. aug. 2014: HEC: Opgaver og organisation

Electronic Warfare kompagniet støttede tysk specialenhed under stor international øvelse.

Søndag d. 21. september drog 17 spændte Electronic Warfare (EW) soldater til Aalborg og Korsør, for at deltage i SOF øvelsen "Night Hawk". (SOF: Special Operation Force. I Danmark: Specialoperationsstyrker, f.eks. Jægerkorpset.)
     Øvelsen havde til formål at øve Special Operation Task Group (SOTG) i stabsarbejde, men heldigvis var en del af øvelsen tilrettelagt så også de mere praktiske dele af SOTG blev øvet.

Planlagde objekter til tysk specialkorps
     I øvelsen deltog specialstyrker fra Danmark, Tyskland, Østrig, Belgien og Holland.
     EW kompagniet (EWKMP) deltog med fire øvelsestagere (deltagere som er de der primært øves) i Korsør, som skulle støtte Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed (SSR), Frømandskorpset (FKP) og andre maritime enheder.
     I Aalborg stillede EWKMP ligeledes fire øvelsestagere, samt en Efterretningsbefalingsmand (EBM) i "Production" og delingsføreren fra EWKMP i All Source Analysis Cell. Production (ASAC, All Source Analysis Center) stod for udarbejdelse af efterretningsprodukter til stabe og enheder.
     Forud for øvelsen modtog EBM undervisning i Analyst Notebook og andre værktøjer, som kunne hjælpe de forskellige SOTG'er i deres analysearbejde under øvelsen.
     ASAC havde til opgave at planlægge de objekter, som det tyske specialkorps - Kommando Spezialkräfte (KSK) - skulle igennem i løbet af øvelsen - en opgave som for undertegnede var udfordrende og spændende, da den skulle varetages

EW flittigt anvendt
EW soldat klar til at springe ud i faldskærm med Jægerkorpset.

     EW har deltaget i NIGHT HAWK flere gange, hvorfor de andre enheder vidste, hvilke resultater EW kan levere.
     Dette betød, at EW blev flittigt anvendt, både af Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed, Frømandskorpset og Jægerkorpset.
     Som noget nyt fik vi ligeledes et godt samarbejde med de tyske specialstyrker.
     Den tyske enhed "Die Kampschwimmern" (KSM), svarende til det danske Frømandskorpset, fik støtte af en befalingsmand fra EW under to operationer. Inden han fik lov til at deltage, skulle han dog bestå en række tests, som skulle bevise, at han kunne tage vare på sig selv i vandet.

Godt dansk materiel - og informationer
     Operationerne forløb godt, og tilbagemeldingerne fra tyskerne var positive.
     Kommando Spezialkräfte fik ligeledes støtte under flere operationer, hvor EW operatørerne først fungerede som tolke, og senere hen som reelle operatører.
     Det tyske EW personel var tydeligt misundelige på vores materiel, og fandt hurtigt ud af, at vi kunne levere valide og gode informationer.
     Set fra mit synspunkt har alle deltagere fra EW fået en god indsigt i, hvad det vil sige at støtte SOF enheder, og der er blevet skabt forbindelser på tværs, som jeg er sikker på, vil komme alle de involverede nationer til gavn.
     Alt i alt har øvelsen være lærerig, og jeg håber at EW og andre enheder fra HEC, fremover får mulighed for at deltage i øvelsen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5225-HEC-Haerens-Efterretningscenter--oevelse-night-hawk.htm.

Tweet