Godt for samarbejdet artilleri-kamptroppertirs. 16. sept. 2014Tidligere modtagere:
tirs. 1. sept. 2009: Hædret som fornem ambassadør
man. 1. sept. 2008: - Altid positiv og seriøs
man. 10. sept. 2007: Mindelegat til artillerist

Major Michael Krogsgaard fik i dag overrakt "Oberst, Direktør T.V. Hegelunds Mindelegat".

Legatet skal fortrinsvis tildeles for fortjenstfuld indsats til gavn for artilleriets virksomhed.
     Majoren er næstkommanderende i 1. Danske Artilleriafdeling, ANK/1DAA. Hans indsats har været til stor gavn for artilleriet samt våbenartens integration i kamptropperne i Hærens nye struktur.
     Legatet blev givet af formanden for Artilleriofficersforeningen, AOF, oberstløjtnant Michael Aksel Villumsen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5175-Artilleri--godt-for-samarbejdet-artilleri-kamptropper.htm.

Tweet