Et nyt kapitel kan snart begynde


Danske soldater overtager vagten på Sønderborg Kaserne fra modstandsbevægelsen.

tirs. 4. mar. 2014


Læs artiklen med billeder hos Sergentskolen.


Sønderborg Garnison har været igennem meget gennem årene og har flere gange været "lukket". Om præcis en måned starter et nyt kapitel i Hærens Sergentskoles historie.

Et oprids af Sønderborg Garnisons historie

1864-1920: Tysk Garnison, benævnt "Festung Sonderburg - Düppel". Slottet bruges som infanterikaserne.
     1870: Sønderborg har ca. 4.000 indbyggere, heraf ca. 1.000 militære.
     1905-1912: Nuværende kaserne bygges sammen med den ældste del af sygehuset (marinehospital). Herudover bygges en række officersvillaer på bakkedraget bag kasernen.
     1907-1920: Marinegarnison: Skibsartilleriskole, torpedostation og kadetskole.
     1910: Ca. 8.000 indbyggere, heraf 2.000 militære. I Sønderborg by er der omkring 80 værtshuse.
     1911: Første tyske marineflyvemaskine - bygget i Sønderborg - fløj fra Ladegården i juni måned.

1918: Skolekasernen anvendes til skole for krigsinvalider.
     7. november finder marineoprøret sted, hvor menig marine-skrædder Bruno Topff tog kommandoen over ca. 5.000 soldater og udråbte Als til en republik.
     Franske Alpejægere er indkvarteret i Regimentskasernen. De skulle overvåge Sønderborg og omegn i forbindelse med afstemningen og optakten til denne.
     1920: 30. januar forlader tyske enheder Sønderborg. 5. maj ankommer Sønderjysk Kommando og opretter hovedkvarter i Sønderborg. En bataljon stationeres i Sønderborg.
     1920-1924: Skolekasernen bliver Krigsinvalideskole. Invalideskolen omfattede blandt andet proteseværksted, operationsstuer og værksteder til omskoling. Her blev Mandskoret i Sønderborg oprettet.
     1923: Sønderjysk Kommando afløses af 2. Regiment. Den første indkaldelse til Sønderborg (18. Bataljon) siden 1920. Indtil 1961 garnison for en bataljon.
     1926: 1. oktober flyttes sergentskolen fra Århus til Sønderborg og får navnet Fodfolkets Sergentskole. 2. Regiment flytter til Haderslev og Fodfolkets Sergentskole bliver indkvarteret i Skolekasernen.
     1932-1939: 12. Bataljon fra Fredericia har garnison i Sønderborg sammen med Sergentskolen.
     1933: Skolen får navnet Fodfolkets Sergent- og Oversergentskole i Sønderborg. Det første hold oversergentelever kommer til skolen i Sønderborg.

1940: Danmark besættes af Tyskland. Tyske fly beskydes fra flagtårnet. Taktiske positioner besættes i Sønderborg og omegn. - 27. oktober får Elevforeningen på Sergentskolen overrakt en fane af Dansk Sindede Krigsdeltagere (DSK Fanen). Danske Sønderjyske mænd, tvungen i krig som soldater på tysk side i Den 1. Verdenskrig.
     1941-1951: 2. Regiments Musikkorps garnisoneres i Sønderborg (dog ikke i årene 1942-45)
     1942-1945: Danske garnisoner til Sjælland og Fyn.
     10. november 1942 kl. 1600 nedhales Dannebrog på Sønderborg Kaserne, idet tyskerne havde forlangt de danske garnisoner flyttet fra Jylland.
     11. november 1942 forberedes afmarch til de nye garnisoner.
     12. november 1942 kl. 0500 rømmes Sønderborg Kaserne.
     Styrkerne forlægges således: 18. Bataljon til Fåborg og Sergentskolen til Næstved.
     Kasernen huser en tysk Marineskole (minekrigsførelse).
     1945: 4. maj Danmarks Befrielse.
     18. juli hejses Dannebrog atter på kasernen.

1945-1946: To elevhold fra Fodfolkets Kornetskole får deres uddannelse på Sønderborg Kaserne.
     1945-1951: Dansk Garnison: Skole og 18. Bataljon.
     1951: Sergentuddannelsen flyttes til Kronborg. Militærpolitiuddannelsen fortsætter i Sønderborg.
     1953-1965: Uddannelse at math/konstabel til Infanteriet gennemføres i Sønderborg
     1961: Tung sergentuddannelse flyttes fra Kronborg til Sønderborg.
     1966: Skolen får navnet Infanteriets Befalingsmandsskole. Al sergentuddannelse ved kamptropperne samles i Sønderborg. Oversergentskolen etableres.
     1970: Signalkompagniet oprettes. Oversergentskolen nedlægges. Skolen for navnet Sergentskolen i Sønderborg.
     1976: Kadetaspirantkursus etableres.
     1977: Grundkursus for Reserveofficerer etableres.
     1980: Videreuddannelsestrin I (oversergentkursus) etableres.
     1987: Videreuddannelses II (seniorsergentkursus) etableres.
     1988: Fanen Sergentskolen i Sønderborg indvies i forbindelse med HKH Prins Joachims udnævnelse til sergent. Fanen er skænket af E. Müller, Hellesen fra Danmark Samfundet, Sydbank, Bikuben samt personalet og elever på Sergentskolen.

1989: Forsvarsforliget betyder lukning af Sergentskolen i Sønderborg og uddannelserne skal flyttes til Sergentskolen Fyn.
     1990: Videreuddannelsestrin I (oversergentkursus) og kadetaspirantkursus flyttes til Sergentskolen Fyn.
     1991: Videreuddannelsestrin II (seniorsergentkursus) og Grundkursus for Reserveofficerer flyttes til Sergentskolen Fyn.
     1995: Et nyt forsvarsforlig betyder at uddannelserne igen samles i Sønderborg og Sergentskolen Fyn lukkes. Begivenheden fejres af skolen og byen på Rådhuset. Efter forsvarsforliget samledes uddannelserne igen i Sønderborg. For at fejre dette var over 1.000 mennesker med masser af foreningsfaner mødt spontant op på kasernen, for at følge en kommando på 80 sergentelever og Slesvigske Fodregiments Musikkorps gennem byen til Rådhustorvet, hvor yderligere 3.000 Sønderborgere ventede...

1996: 1. oktober flyttes Grundkursus for Reserveofficerer til Sønderborg.
     14. oktober flyttes Videreuddannelsestrin II (oversergentkursus) til Sønderborg.
     1997: 1. juli skifter Sergentskolen i Sønderborg navn til Hærens Sergentskole.
     1998: 1. august flyttes Grundkursus for Reserveofficerer, Sprog, til Sønderborg fra Svanemøllen.
     1. august flyttes Videreuddannelsestrin II (seniorsergentkursus) til Sønderborg.
     1. september flyttes Kadetaspirantkursus til Sønderborg.

2014: 4. april nedhales Dannebrog på Hærens Sergentskole og skolen flytter til Varde...

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4860-HSGS---Haerens-Sergentskole--et-nyt-kapitel-kan-snart-begynde.htm.

Tweet