Klubiens Legat

man. 6. jan. 2014


Ludvig Klubien
  Legatets fulde navn: "Ritmester L. Klubien og hustru fru Thyra Jahnsen, født Uldalls legat til minde om løjtnant Ludvig Klubien".
   Af legatets fundats fremgår, at legatmodtageren skal udvælges blandt "tjenstgørende eller i nåde afskedigede faste officerer af linien i artilleriet, der ved udført arbejde eller handling i særlig grad har gavnet våbnet eller hædret dets ære".


2014: Major Carsten Heilmann Petersen. - Se også tidligere modtagere.

  jan. 2014   Major Carsten Heilmann Petersen, ST/DAR/G5. Se motivation.

  jan. 2013   Major Georg Naeve, DAR.

  jan. 2010   Oberstløjtnant M.A. Villumsen. Se motivation.

  jan. 2009   Oberstløjtnant Lars Seibæk. Se motivation.

  jan. 2008   Oberstløjtnant C.D. Møller. Se motivation.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4679-Artilleri--klubiens-legat.htm.

Tweet