Sparekrav standser officers-uddannelser

ons. 26. juni 2013Baggrund:
tirs. 25. juni 2013: Aflyser uddannelse til reserveofficer
lør. 15. juni 2013: Aflyst: Uddannelse af reserven i 2013
man. 31. aug. 2009: Løjtnantsskolen genåbnet

Netop mens det hidtil største hold officerselever går til eksamen, aflyser forsvaret optagelse af nye linjeofficerer og reserveofficerer. Nedskæringer er årsagen.

OFFICERER MED CIVIL UDDANNELSE PÅ VEJ
     Forsvarets officersuddannelser ændres markant:
     Partierne bag forsvaret har besluttet at afkorte officersgrunduddannelsen fra cirka fire år til cirka to et halvt år
     Den grundlæggende officersuddannelse søges akkrediteret som diplomuddannelse.
     En tredjedel af kadetterne forventes at være bachelorer fra universiteterne.
     To tredjedele af kadetterne forventes at være befalingsmænd fra forsvaret, som har taget en akademiuddannelse.
     Den civile del af officersuddannelsen skal altså foregå i det civile uddannelsessystem, mens officersskolerne - der på sigt skal samles - nøjes med at give den militære uddannelse.
     Efter grunduddannelserne kan officerer videresuddannes på masterniveau.
     Gennem akkreditering i forhold til de civile uddannelser øges sammenhængen mellem civil og militær uddannelse, og på sigt lettes jobskifte mellem civile og militære job.
Forsvarets økonomiske opbremsning som følge af sparekravet på 2,7 mia. kroner om året fører nu til aflysning og udskydelse af uddannelsen af både reserveofficerer og de kommende, faste linjeofficerer.
     Forsvarskommandoen har netop meddelt 30 unge, der troede, at de skulle begynde uddannelsen som reserveofficerer, at de ikke skal møde alligevel. Det samme gælder de unge mænd og kvinder, der normalt skulle begynde på uddannelsen til linjeofficer på hærens, søværnets og flyvevåbnets officersskoler efter sommerferien. Forsvaret vurderer, at der på grund af den store omstilling ikke vil være stillinger efter endt uddannelse til dem, der skulle have påbegyndt uddannelsen i år, oplyser Forsvarskommandoen.

Stort hold udklækkes nu - er sikret job
     Den kraftige opbremsning sker, mens det største hold officerselever i nyere tid netop nu bliver færdige og udnævnt som premierløjtnanter fra Hærens Officersskole. Et normalt hold kadetter har været på 80 til 100 personer. Men holdet kaldet hold Anker begyndte med 160 kadetter og er trods et frafald stadig på 125 nybagte premierløjtnanter, som skal finde et job i en hær, som bliver stadig mindre.
     - Det hold, der bliver færdige og udnævnes til premierløjtnant 5. juli, har vi garanteret et job. Men det kan godt være, at de skal lave noget andet, end de havde forventet i den første tid, siger chefen for Hærens Officersskole, Eigil Schiønning til Berlingske Tidende.
     For at give de nyudklækkede officerer de bedste jobmuligheder har de fået tilladelse til at søge til Jægerkorpset straks efter eksamen. Hidtil har unge officerer skullet gøre tjeneste i et par år, inden de kunne søge til eliteenheden i Aalborg. Det store antal officerselever blev optaget, da forsvaret led under en betydelig afgang af unge officerer, der på det tidspunkt havde nemt ved at finde civile job.

Aug. 2015: Fra fire til godt to år
     Forsvarets Rekruttering oplyser, at der ikke skal optages elever på officersgrundskolerne før august 2015. Til den tid vil uddannelsen være ændret, så nye officerselever kan optages direkte fra universiteterne, når de er nået til en bacheloruddannelse, eller fra forsvarets egne rækker, hvor både oversergenter og konstabler får mulighed for at søge ind på officersuddannelsen. Samtidig bliver grunduddannelsen koncentreret til 28 måneder mod de nuværende cirka fire år.
     - Vi afkorter officersuddannelsen, så derfor springer vi et år over, forklarer Eigil Schiønning. De første nye officerer med den blandede civile og militære uddannelse vil blive færdiguddannede i 2018.
     Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot på Valby Bakke kommer dog ikke til at stå helt tom, indtil nye kadetter igen dukker op. Hærens Officersskole vil stadig huse blandt andre 25 til 30 officerer på videreuddannelse mod udnævnelse som kaptajner.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4537-Personel-af-reserven--sparekrav-standser-officers-uddannelser.htm.

Tweet