Læge og tandlæge for værnepligtige

tirs. 28. maj 2013Baggrund:
tirs. 28. maj 2013: Dyrere akutdækning
man. 27. maj 2013: Farvel til idræt og infirmerier

Når en række infirmerier bliver lukket, må de værnepligtige sendes andre steder hen.

Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, skriver om nedlæggelsen af 12 infirmerier:
     "Den store nedskæringsrunde i FSU giver store udfordringer i forhold til den fremtidige læge- og tandlægebetjening af værnepligtige, der hidtil er blevet varetaget af de lokale infirmerier. En del af denne opgave skal fremover løses civilt, og FSU skal i den nærmeste fremtid finde frem til en løsningsmodel, som holder sig indenfor de meget snævre økonomiske rammer, som forsvarsforliget giver."

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4486-3-ISTAR-afdeling-3-ISTARAFD--laege-og-tandlaege-for-vaernepligtige.htm.

Tweet