Otte tilbud på en ny mandskabsvogn

man. 12. nov. 2012


Kilde: FMT.Baggrund:
fre. 2. nov. 2012: Frist for PMV-bud forlænges
ons. 3. okt. 2012: Krav til nye PMV'ere
man. 26. mar. 2012: Forsvaret fik den første PMV i 1968
man. 13. febr. 2012: PMV'erne skal skiftes ud

Forsvaret har nu modtaget otte tilbud på en ny pansret mandskabsvogn.

De modtagne tilbud er svar på det udbud, som dansk forsvar har igangsat med henblik på at få leveret nye pansrede mandskabsvogne. De skal bl.a. erstatte den pansrede mandskabsvogn M113.
     Forsvarets Materieltjeneste (FMT) gennemførte en prækvalifikation af interesserede virksomheder i maj-juni 2012. Det førte til, at FMT den 10. juli 2012 inviterede i alt otte leverandører til at fremsende et tilbud på baggrund af et omfattende udbudsmateriale med forsvarets krav til en ny pansret mandskabsvogn.

Tilbud på bælte- og hjulkøretøjer
     Udbuddet er åbent for pansrede mandskabsvogne der enten har bælte og hjul. Som en integreret del af udbuddet er der desuden en 15 års rammeaftale vedr. levering af reservedele, serviceydelser mv. En og samme leverandører skal forpligte sig til at indgå begge type kontrakter.
     FMT har ved fristens udløb modtaget tilbud fra følgende virksomheder til de to delaftaler i udbuddet:

Delaftale 1, som omhandler bæltekøretøjer:
     - FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH
     - BAE Systems Hägglunds AB
     - Santa Barbara Sistemas S.A. - General Dynamics European Land Systems
     - Rheinmetall Landsysteme GmbH

Delaftale 2, som omhandler hjulkøretøjer:
     - Nexter Systems
     - Mowag GmbH - General Dynamics European Land Systems
     - Patria Land Systems Oy
     - ARTEC GmbH

Tilbud fra alle - fire mdr. test i 2013
     Dermed har alle de prækvalificerede afleveret et tilbud. FMT vil over de næste måneder evaluere de modtagne tilbud, herunder tage stilling til om disse er konditionsmæssige, og på baggrund heraf invitere et på nuværende tidspunkt ikke fastsat antal kandidater til at stille med et testkøretøj i Oksbøl medio marts 2013.
     Fra det tidspunkt vil der blive gennemført et ca. fire måneders testprogram, der vil indgå i den efterfølgende samlede evaluering.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4472-PMV-Pansret-Mandskabsvogn--otte-tilbud-paa-en-ny-mandskabsvogn.htm.

Tweet