HO-hold indtager Dybbøl-skanserne


Kanonen hviskes, lades og bringes i stilling under kyndig vejledning. Alt dette gjort med håndbevægelser, da kanonbesætningen dengang oftes var døve.

fre. 24. maj 2013


Kilde (med flere billeder): HO, Hærens Officersskole.


En solrig og blå himmel fulgte hold Bennike godt på vej til Sønderborg, hvor fredagens program bød på en ganske anderledes lektion i krigshistorie.

En solrig og blå himmel fulgte hold Bennike godt på vej til Sønderborg, hvor fredagens program bød på en ganske anderledes lektion i krigshistorie. De billedrige historiebøger var udskiftet med det autentiske terræn, og den alvidende/påståelige krigshistorielærer udskiftet med opildnede museumsfolk med en brændende entusiasme for de slesvigske krige. Fredagen bød på en "battlefield-tur" i skanserne ved Dybbøl, hvor den 2. slesvigske krig skulle opleves på nært hold.

Turen startede med et foredrag på Sønderborg slot, hvor den historiske ramme for krigen blev sat af Sønderborg slots formand Inge Andriasen. Herefter gik turen igennem slottet, hvor dets museum rummede mange historiske genstande, beretninger og billeder fra 1864. Rundvisningens hovedpunkt blev dog et særdeles detaljeret terrænbord hvor slaget blev tydeliggjort i en tredimensionel terrænmodel. Selve slaget blev gennemgået i sand officers ånd, nemlig med en udstrakt hånd over terrænbordet, beretninger om slaget flyvende fra højre til venstre og et publikum der febrilsk forsøger at følge med.

Efter den historiske appetitvækker på Sønderborg slot blev holdet transporteret til Historiecenter Dybbøl Banke. Det historiske center har blot et formål, nemlig at genskabe det historiske slag og konteksten om dette, hvilket det opfylder til fulde. Centeret bød på en god blanding af underholdning og historieundervisning, der formåede at gøre de mange beretninger fra dagbøger og lignende ganske livagtige. Voksmodeller af soldater i skyttegrave med kanonbrag og marchmusik bidragede naturligvis yderligere til dette.

Udenfor centeret var den gamle skanse genskabt, rummende de klassiske skanseforsvars remedier som 84 punds kanoner, palisader, blokhuse osv..
     Holdet fik en rundtur i mandskabsbarakkerne, blokhusene og på begge sider af skanse V og VI. Her indtrådte elevaktiviteten ligeledes da fire kadetter fra holdet blev udvalgt til at agere kanonbesætning på en hestetrukken kanon, med Klaus fra centeret som kanonkommandør.

Efter besøget på Historiecenter Dybbøl Banke var forplejning næste punkt på dagsordnen. Parkeringspladsen blev indtaget af holdet og en larmende stilhed sænkede sig over pladsen ligeså snart der var mad på tallerkenen.
     Efter maden blev holdet opdelt og overgik til fremlæggelser der var forberedt hjemmefra. Stormen på Dybbøl samt 8. Brigades modangreb blev genopført i ord og bevægelser af kadetter der udpegende fjenden direkte fra skanserne. Både tyske og danske beretninger fra krigen blev fortalt med stor indlevelse. De to præsentationer blev de sidste punkter der skulle opleves ved Dybbøl da slaget herefter var gennemgået særdeles detaljerigt.

Holdet foretog herefter et sidste stop ved Sottrupskov, hvor beretningen om Preussernes velkoordinerede natangreb over Alssund blev gengivet af krigshistorielæreren. En lærerig fortælling til at afslutte en lærerig dag før turen atter gik mod København.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4467-Historie--ho-hold-indtager-dybboel-skanserne.htm.

Tweet