3. ISTAR-afdeling, 3 ISTARAFD

Værnepligt/-ret/HBU | Værnepligtig.dk | Værnepligtsrådet | Sergentskolen |

Om afdelingen
  nov. 2011   Dispositionsenheden hører under DAR. Afdelingen består af: En Stab med et analyseelement indenfor områderne efterretning og psykologiske operationer, et ISTAR-batteri, et CIMIC batteri og et uddannelses batteri, UDDBT. UDDBT uddanner DAR bidrag af personel til udsendelse i international tjeneste - samt to gange årligt i Hærens Basisuddannelse, HBU, tidligere kendt som værnepligt. HBU varer fire måneder.

Ny struktur lig med parade-tid
  ons. 26. febr. 2014   Enheder nedlægges. Det kræver parader om fredagen. De genopstår i nye skikkelser om mandagen. Endnu flere parader. Månedsskiftet er parade-tid for den danske hær. ...

Helt slut: Sidste danske artilleriregiment
  tirs. 25. febr. 2014   Det sidste danske artilleriregiment bliver nedlagt. Det markeres med en parade fredag 28. febr. 2014 i Varde. "Regimentet er død. Længe leve artilleriet." ...

Haster: Ledige HBU-pladser
  tirs. 28. jan. 2014   Der er netop kommet få ledige pladser ved Hærens Basisuddannelse i Varde, Slagelse og Rønne med start på mandag den 3. februar 2014. ...

Velkomstbrev
  tirs. 21. jan. 2014   Allerede fra dag et bliver de nye på basisuddannelsen vurderet, skriver deres chef, som bl.a. lægger stor vægt på gode relationer mellem mennesker samt professionalisme. Læs her hans velkomstbrev. ...

Hædret med mindelegat
  man. 6. jan. 2014   Kasper Wiese Christensen var den primære drivkraft bag opdelingen af værnepligtige efter fysisk styrke. Det var en af flere grunde til at han i dag fik Eigil Theodor Jensens Mindelegat 2013 ...

Forsvarets "flyvende øje"
  dec. 2013   Forsvarets nyerhvervede drone, Pumaen, er blevet et effektivt våben i jagten efter såvel taleban-krigere i Afghanistan som somaliske pirater ved Afrikas Horn. ...

Chefskifte
  søn. 1. dec. 2013   Sidste dag for værnepligtige hold august 2013, markerede samtidig dagen for chefskifte i Uddannelsesbatteriet Danske Artilleriregiment. ...

Varde søger mage
  okt. 2013   Mens andre steder lukker eller skærer ned, opstår nye jobs og karrieremuligheder i Varde og Oksbøl. Og der vil mangle folk i stillingerne, lyder advarslen fra Varde. ...

Farvel til det sidste artilleriregiment
  tirs. 6. aug. 2013   Der ryddes op i organisationen: De nye hærcentre gør Danske Artilleriregiment overflødigt. Så det forventes nedlagt. ...

Chef: Noget anderledes HBU i Varde
  ons. 31. juli 2013   Forsøg med enkadrering i delinger efter fysisk status er nu blevet et officielt forsøg. ...

Ingen job til 173 konstabelelever
  man. 24. juni 2013   Der er kun job til 160 ud af 333 konstabelelever i Danmark. ...

Teambuilding på tværs af specialer
  fre. 7. juni 2013   I dagligdagen er 3 ISTARAFD at sammenligne med en hvepserede, idet AFD personel er beskæftiget med mange forskellige gøremål. ...

Læge og tandlæge for værnepligtige
  tirs. 28. maj 2013   Når en række infirmerier bliver lukket, må de værnepligtige sendes andre steder hen. ...

Kåret som bedste soldat
  fre. 24. maj 2013   Thomas Sørup Mortensen blev i dag kåret som batteriets bedste soldat. ...

Batteriet har fået nyt mærke
  tirs. 23. april 2013   Efter længere tids arbejde med at designe et nyt mærke har vi endelig fået det på plads. ...

Eksplosioner, blod og blå blink
  man. 26. nov. 2012   Værnepligtige ved Dansk Artilleriregiment skulle i weekenden igennem en kontroløvelse, hvor deres evner inden for redning og førstehjælp blev testet. ...

Forsvarets reservestyrke i fare
  tirs. 20. nov. 2012   Siden 2004 har forsvaret haft til opgave at skaffe udstyr og materiel samt ansætte reserveofficerer til en 12.000 mand stor styrke, som lovgivningen forbyder at træne. Nu er den foreslået nedlagt. ...

Et varmt lukke-emne: Varde Kaserne
  man. 8. okt. 2012   Flere kaserner må lukkes for at bevare værnepligten. Det er et sandsynligt udfald af de aktuelle politiske forhandlinger. Varde og Haderslev Kaserner er varme navne. Vi har set på, hvad det i praksis kan betyde for Varde Kaserne. ...

Uden værnepligt færre jobsøgende
  man. 8. okt. 2012   Afskaffes værnepligten, bliver det fremover  vanskeligt at hyre personale til at bemande det danske forsvar. Så klart blev tingene lagt frem da Vardes borgmester Gylling Haar (V) i formiddags mødtes med ledelsen på kasernen. ...

Hvor hårdt rammes Varde?
  søn. 7. okt. 2012   Bliver Varde Kaserne lukket? Bliver værnepligten suspenderet? Bliver nye haubitser sparet væk? Regeringen fremlægger et samlet forsvarsudspil i morgen. ...

AKOS: Aktuelle aktiviteter
  15. aug. 2012   Uddrag fra officiel AKOS (Aktivitetsoversigt) ...

Fra uddannelsesbatteriets dagbog
  aug. 2012   Følg med i dagligdagen for nye soldater: Jævnlige opdateringer og billeder af oplevelser og opgaver. ...

Første samling i den nye reserve-struktur
  man. 25. juni 2012   44 personer af alle grader var mødt op til det første seminar for personel af reserven i den nye struktur. Fredag den 1. og lørdag den 2. juni blev de klædt på til til de nye opgaver, som de skal løse sammen med Regimentet. ...

HBU katastrofeøvelse maj 2012
  tirs. 29. maj 2012   Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland hjalp lørdag Danske Artilleriregiment (DAR) fra Varde Kaserne med katastrofeøvelsen for Hærens Basis Uddannelse (HBU). ...

DAR Fonds legat til et samlingspunkt
  lør. 28. april 2012   Seniorsergent John Mathiesen, Uddannelsesbatteriet/3 ISTAR, er blevet tildelt Danske Artilleriregiments Fonds Legat. ...

HBU kontroløvelse maj 2012
  tors. 2. febr. 2012   Dagen efter, de nye værnepligtige er startet i Varde, er Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland i gang med planlægningen af kontroløvelsen. ...

Nyt hold unge på kasernen
  ons. 1. febr. 2012   112 unge er i dag mødt på Varde Kaserne for at gennemgå den fire måneder korte Hærens Basisuddannelse, HBU. De fleste er værnepligtige, mens de 13 er frivillige kvinder. ...

DAR: Fortsæt værnepligten
  tirs. 3. jan. 2012   Der bliver fortsat uddannet værnepligtige på Varde Kaserne. Og sådan skal det helst fortsætte, mener regimentschefen, der ser store fordele i værnepligten. ...

Værnepligtige hjemsendt
  tors. 1. dec. 2011   Uddannelsesbatteriet har nu uddannet og hjemsendt årets andet hold værnepligtige. Den 30. november klokken 12.00, sagde kaptajn Lotte Grundtvig farvel til de unge mennesker, hun har haft kommandoen over i de sidste fire måneder. ...

Levede sig ind i katastrofe-øvelse
  søn. 27. nov. 2011   Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland hjalp lørdag Danske Artilleriregiment (DAR) fra Varde Kaserne med katastrofeøvelsen for Hærens Basis Uddannelse (HBU). ...

HBU katastrofeøvelse
  fre. 25. nov. 2011   Forberedelserne til katastrofeøvelsen for Hærens Basis Uddannelse (HBU) fra Danske Artilleriregiment (DAR) på Varde Kaserne kører nu i højeste gear. ...

Kvinder forrest i køen til værnepligt
  lør. 29. okt. 2011   En fjerdedel af pladserne til værnepligtige reserveres til kvinder og til unge mænd, der har trænet sig til god form. Ventetiden på at blive indkaldt er halvandet år og værnepligten er forlængst i praksis afløst af frivillighed. ...

Artilleriet hitter hos nye officerer
  tors. 6. okt. 2011   Ud af 15 ledige officersstillinger har ni kadetter i år haft Danske Artilleriregiment i Varde som førsteprioritet. ...

Slut med at indkalde værnepligtige
  man. 3. okt. 2011   Det skal være helt slut med at tvinge unge mænd i soldateruniform og forlange, at de aftjener fire måneders værnepligt under fanerne. Det fremgår af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen", der er den officielle slagplan, som landets nye regering sætter sin politiske kurs efter. ...

Vicky - officer og kvinde
  sept. 2011   Det har været en omvej af den gode slags for premierløjtnant Vicky Willkan-Nøhr at komme frem til videruddannelsestrin 1 på Hærens Officersskole. En ægtemand og tre drenge fik ændret planerne en smule ... ...

Åbent hus
  lør. 17. sept. 2011   Lørdag d. 17. september 2011 afviklede 3 ISTARAFD den traditionelle forældredag for HBU-efterårsholdet 2011. Samme dag havde Sønderjyske Feltartilleriforening og Luftværns-artilleriforeningen indbudt til jubilarstævne på Varde Kaserne. ...

Over hver tredje vil på sergentskole
  tors. 25. aug. 2011   Blandt det nye hold HBU´er (Hærens Basis Uddannelse) er der stor interesse for en militær karriere. De bliver set nøje an. ...

Oprettelsesparade for 3 ISTAR
  tors. 11. aug. 2011   Med paraden i dag på Varde Kaserne er 3 ISTAR-afdelingen nu officielt oprettet. Det er første gang Danmark har en efterretningsenhed af typen ISTAR. Enheden er oprettet som led i det seneste forsvarsforlig. ...

Igang fra første dag
  fre. 5. aug. 2011   Selv om afdelingen først markerer sin oprettelse med en parade torsdag d. 11. aug., var der første arbejdsdag i mandags: Her kom 136 unge for at starte på basis-uddannelsen hos hæren, HBU, der tager fire måneder. ...

Ny enhed med nye værnepligtige
  man. 1. aug. 2011   I dag mødte 135 nye værnepligtige i den nye militærenhed, 3. ISTAR-afdeling, som nu varetager uddannelsen af de værnepligtige og andre HBU´er. Et fortsat voksende antal er kvinder. ...

Kampstøtte til enhver tid
  tors. 24. febr. 2011   Danske Artilleriregiment (DAR) - Hærens Center for Ildstøtte, CIMIC og ISTAR - vil i 2011 fokusere på transformation til en ny organisation og de heraf afledte opgaver omkring udvikling af ny doktrin og justering af uddannelser. ...

Opgave: "Find mål"
  dec. 2010   ISTAR betyder "Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance" (efterretningsindhentning, overvågning, måludpegning og opklaring). 3. ISTAR-afdeling vil med sin relativt store stab skulle levere "reach-back" støtte indenfor efterretningstjeneste og PSYOPS til en kampgruppe. De relativt små kapaciteter på førerløse fly (p.t. RAVEN) og CIMIC baseres nu for første gang på delingsstrukturer i stående styrke forankret i hver deres batteri (BT). I disse BT indgår også de nye kapaciteter HUMINT og PSYOPS, ligeledes af delingsstyrke. Kapaciteterne vil være målrettet organiseret i moduler, der hver er forudset at støtte en udsendt kampgruppe.

Der skal effektiviseres og prioriteres
  ons. 23. juni 2010   Chefen for Hærens Operative Kommando: Målet er fortsat en hær i balance. ...

3 FØ & MÅLOPKAFD

Om afdelingen
  2008   3. Førings- og opklaringsafdeling (3 FØ & MÅLOPKAFD) er en aktiv struktur, der består af Stab- og Målopklaringsbatteri (ST- & MÅLOPKBT) og TACP batteri (TACP BT). 3 FØ & MÅLOPKAFD er lokaliseret på Varde Kaserne ...

En del af Divisionstropperne
     Danske Division består bl.a. af Divisionstropper: 3. Førings- og opklaringsafdeling, Luftværnsmissilafdeling, en ingeniørbataljon, en telegrafbataljon, et militærpolitikompagni, et elektronic warfare kompagni og et CIMIC kompagni. ...

Anerkendt for undervisning
  tirs. 20. april 2010   Han gør "en prisværdig stor indsats for til stadighed at højne et allerede meget højt kvalitativt niveau". Især derfor blev premierløjtnant J.V. Frederiksen i dag påskønnet af divisionens chef. ...

Forbereder hold 6
  fre. 4. april 2008   Hold 4 er hjemkommet fra Afghanistan og er blevet afløst af hold 5. Cyklussen fortsætter: gammelt hold hjem, nyt ud og et "grønt" hold starter til uddannelse. Alle kæmper for at give dem den bedst mulige uddannelse i forhold til den tid og det materiel der er til rådighed. ...

Bytter gammelt til splinternyt
  fre. 28. mar. 2008   Forsvarets Materieltjeneste har anskaffet nyt optisk udstyr til hæren ved en god byttehandel med et schweizisk firma. Kaptajnløjtnant Jannik Dyhre fra Forsvarets Materieltjeneste reagerede hurtigt, da det schweiziske firma VECTRONIC kontaktede Forsvarets Materieltjeneste for at købe noget ældre gyromateriel. ...

Besøg af divisionschefen
  man. 14. jan. 2008   I dag havde 3. Førings- og Målopklaring officielt besøg af den nye chef for Danske Division, generalmajor N. H. Bundsgaard. ...

Nyt vejrsystem
  fre. 11. jan. 2008   Batteriets hverdag har igen været både præget og styret af uddannelsen til INTOPS. Der har endnu engang været mange spændende og udbytterige aktiviteter, hvor alle har ydet en stor indsats og høstet et godt udbytte. ...

Turbulent kvartal
  fre. 11. jan. 2008   Personelsituationen: Endnu et travl og turbulent kvartal er gået og endnu engang er batteriet kommet ud med skindet på næsen. På trods af gode intentioner om forskellige fastholdelsestiltag kører batteriet fortsat med flyvende udskiftning. ...

ARRCADE FUSION
  fre. 11. jan. 2008   En af stabens større aktiviteter i det forgangne kvartal, var øvelsen ARRCADE FUSION i Sennelager i Tyskland. Sennelager er en engelsk kaserne, der ligger godt 600 km syd for den dansk-tyske grænse. ...

Behov for CIMIC, ikke for artilleri
  tors. 13. dec. 2007   På internationale missioner skal forsyningerne altid frem (logistik), mens der ikke er særligt behov for artilleri. Især derfor har artilleriet overtaget CIMIC, det civilt-militære samarbejde. Et fornuftigt skifte, iflg. HOK. ...

Mærkerne er ankommet
  fre. 12. okt. 2007   Som nævnt i sidste Nyhedsbrev har jeg længe haft det ønske, at kunne udlevere afdelings- og batterimærker til soldaterne i 3 Førings- og Målopklaringsafdeling: formålet er at vise andre, hvor vi kommer fra - det kan vi nemlig godt være stolte af! ...

Personel-mangel før hold 5
  fre. 12. okt. 2007   3. kvartal er nu overstået, og det var med en rigtig god fornemmelse i maven at ARTHUR og TACP bidraget til ISAF RC(S), Hold 4 blev roteret til mission. ...

Pusterum efter ISAF-uddannelse
  fre. 6. juli 2007   2. kvartal 2007 var som ventet lige så intensiv og udfordrerne som det 1. kvartal. Jagten på materiel og personel til klargøring og opbygning af det næste hold til ISAF var det primære fokusområde, og brikkerne er nu faldet helt på plads for ISAF Hold 4. Uddannelsen på dette hold er forløbet godt. ...

To gode store øvelser
  fre. 6. juli 2007   I den årlige (og lærerige) JCATS-øvelse blev det testet om planerne holdt - og om man kunne tilpasse sig. En efterretningsøvelse testede tidspres og brug af engelsk. ...

Tre års pause for velkendt træning
  fre. 6. juli 2007   I uge 21 deltog staben i DDIV øvelse Yellow Knight, som fandt sted bag Hærens Taktiske Træner i Oksbøl. Øvelsens formål var at træne DDIV dispositionsenheder, primært Iron Wolf Brigade og 4 Brigade.  ...

Engelske artillerister med på øvelse
  fre. 6. juli 2007   I uge 20 var 40 Commando fra England på besøg i Oksbøl. Denne enhed er i færd med at klargøre sig til mission i Afghanistan, og øvelsen NOBLE MARINER i Danmark var kun en lille part af en længere øvelsesperiode. ...

Afsluttende MISU for ISAF hold 4
  fre. 6. juli 2007   I uge 26 blev den afsluttende øvelse for ISAF hold 4 gennemført i Oksbøl øvelsesterræn. ...

Vejrpigen Anne
  man. 23. april 2007   To gange om dagen sendes en sonde op for at samle vejrdata. AFGHANISTAN, Camp Bastion: En varm eftermiddag lige før vejrradaren skal køres til en fremskudt base, møder jeg Anne og Mikkel. ...

Travlt med ISAF og besøg
  man. 2. april 2007   Det første kvartal af året 2007 blev som forventet præget af den sidste uddannelse og endelige klargøring af afdelingens bidrag til ISAF, Hold 3. Ved den afsluttende missionsorienteret øvelse, kunne vi med tilfredshed konstatere at kvaliteten af uddannelsesprogrammet for både ARTHUR- og TACP-holdet var tilfredsstillende. ...

Besøg af den nye divisionschef
  tors. 8. febr. 2007   I dag havde 3. Førings- og Målopklaringsafdeling besøg af chefen for Danske Division, generalmajor Peter Kühnel.  Han tiltrådte 1. ...

Toptunede stabsfolk og procedurer
  man. 8. jan. 2007   Dele af staben deltog i øvelsen kaldet Jagged Sword i september måned i Tyskland. Denne internationale øvelse havde til formål at træne Danske Division. ...

Lille og tilfreds stab
  tirs. 10. okt. 2006   Staben har en reduceret bemanding, så næsten al tid bruges på at støtte batteriernes opstilling, uddannelse og udsendelse af et ARTHUR-detachement (ARTillery HUnting Radar) og et antal Tactical Air Control Parties (TACP) til DANCON/RC(S)/ISAF i Afghanistan. ...

11 nye sergenter
  ons. 5. juli 2006   I fredags udnævnte Hærens Ildstøtteskole 11 nye artillerisergenter, der fra 1. aug. skal uddanne de nye værnepligtige. Sergenterne er udnævnt efter et otte måneders uddannelsesforløb, heraf halvdelen af tiden ved Hærens Sergentskole (HSGS) i Sønderborg. ...

Artillerister til Afghanistan?
  ons. 25. jan. 2006   Hvis Folketinget beslutter at udvide den danske styrke i Afghanistan, bliver det første gang, at Forsvaret sender en artillerienhed af sted på international mission. ...

You can run - but you cannot hide
  nov. 2005   "Et sted i Irak, ikke langt fra den dansk/britiske lejr, affyrer den fundamentalistiske Al Qadargruppe, endnu en 107mm raket af mod lejren. Halvandet sekund senere tikker en ti-cifret koordinat ind på computeren i kommandostationen udvisende den præcise position, hvorfra skuddet kom. ...

Materiel på eget ansvar
  fre. 28. okt. 2005   At holde styr på materiellet og at vedligeholde det, får mange enheder i 2006 selv ansvaret for. Overdragelsen er allerede begyndt. Der er sat alt for få folk på opgaven, oplyser chef. ...

Forsvaret foreslår at afvikle TÅRNFALKEN
  tors. 2. juni 2005   Efter lange og svære overvejelser har Forsvaret besluttet at foreslå forligspartierne at afvikle det ubemandede fly (UAV), fjernopklaringssystemet Tårnfalken. Flyet har siden anskaffelsen været plaget af en lang række problemer. ...

Regeringen skrotter spionfly
  tors. 2. juni 2005   Forsvarsminister Søren Gade vil skrotte et projekt med ubemandede 'spionfly', der har kostet 400 millioner kroner. Flyene har været forfulgt af uheld og spækket med fejl siden købet i 1999. ...

Bittert og frustreret personel
  april 2005   Nu nærmer den bitre dag sig, hvor KAR, Kongens Artilleriregiment i Sjælsmark, officielt lukker. Forud er gået en lang og til tider pinefuld proces, hvor folk i stort tal har forladt tjenestestedet på grund af forflyttelser eller fordi de direkte har sagt farvel til forsvaret. ...

De operative skal uddanne fremover
  fre. 1. april 2005   Uddannelsessektion (USEK) er under reduktion og bliver officielt nedlagt 1. august. I skrivende stund er der kun OS Kaj Knudsen tilbage af lærer-puljen, KN Christian Knudsborg er UDDO 1 og PL Jørn Christiansen er UDDO 2. ...

Får travlt med at skrotte haubitser
  fre. 1. april 2005   Hæren er i gang med at overtage civiles logistiske job - og får travlt med at føre forsvarsforliget ud i praksis. Nye enheder opstår og de fleste haubitser skal enten bruges som reservedele eller sælges. ...

Artilleriets bløde værdier
  fre. 1. april 2005   Som en del af artilleriets indpasning i den nye struktur skal der også tages stilling til håndteringen af artilleriets bløde værdier. ...

Forventer ny struktur til marts
  man. 7. febr. 2005   Fire nye afdelinger skal fremover gøre det ud for det danske artilleri. Læs her om hvad enhederne hedder og hvornår de oprettes: ...

Ingen vej tilbage for KAR
  jan. 2005   Kun få af officererne ved Kongens Artilleriregiment ønsker at flytte til Jylland. Med forsvarsforliget er der sket et politisk fravalg, som betyder, at der ikke skal være to artilleriregimenter i Danmark. ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Salut på Kronborg
  tors. 15. april 2004   Dronning Margrethe fylder år i morgen - og det bliver markeret på Kronborg. I røg og damp vil Kongens Artilleriregiment, Sjælsmark kaserne i Hørsholm i morgen være med til at festligholde Dronning Margrethes 64 års fødselsdag. ...

Salut på Kronborg Slot
  tirs. 13. april 2004   I anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II fødselsdag saluterer Kongens Artilleriregiment, Sjælsmark Kaserne i Hørsholm den 16. april 2004 kl. 12:00 fra Flagbastionen på Kronborg slot.  ...

Jensby: Militæret foreslog at lukke Sjælsmark
  fre. 19. mar. 2004   Militærets egen anbefaling: Mest effektivt med kun een artillerikaserne - Vardes. Iflg. udspillet bliver der syv underafdelinger med fast personel og syv med folk på reaktionsstyrkekontrakt. ...

Raketkastere skrottes - en bet for Oksbøl
  ons. 17. mar. 2004   Blåvandshuk vil have forsvarsudvalget i tale i håb om at beholde en afdeling med Leopard-kampvogne. Blåvandshuks borgmester Chr. ...

Regeringen: Stor konsekvens for artilleriet
  ons. 10. mar. 2004   Syv danske artilleriafdelinger og en artillerikaserne bliver skudt i sænk af regeringens oplæg til et nyt forsvarsforlig. Stumperne samles i Varde. ...

Oversigt: Artilleriets enheder
  jan. 2004   Hæren råder i januar 2004 over ni regimenter, hvoraf fire uddanner Kamptropper, to artillerister, en ingeniører, en telegrafister og en trænfolk sammen med en ekstra trænenhed DANILOG. ...

7 AA i år 2002
  man. 4. nov. 2002   Som konsekvens af den seneste aftale om Forsvarets ordning blev det besluttet, at 7AA fremover ikke længere skulle uddanne værnepligtige. ...

Hærens flyvende spioner
  fre. 6. sept. 2002   Forsvarets nye ubemandede fly skal hente efterretninger bag fjendens linier og lave målopklaring for artilleriet. Men de flyvende spioner kan også bruges i fredsstøttende operationer. ...

Ubemandet fly er nu i luften
  fre. 6. sept. 2002   Den danske hær fik fredag den 6. september 2002 overdraget otte ubemandede fly til en værdi på 226 millioner kr. Flyet, der i daglig tale vil blive kaldt Tårnfalken, er et rekognosceringsfly, som kan optage og sende video billeder fra tre kilometers højde og over en strækning på 180 kilometer.  ...

Dansk version af UAV
  søn. 1. sept. 2002   Overvågningsfly er tilpasset dansk terræn og behov i krig og fred. Tårnfalken bygger på erfaring og er en støtte for bl.a. artilleriet. ...

UAVDET
  tirs. 9. april 2002   Pr. 8. april er opstillet Unmanned Air Vehicle Detachementet (UAVDET) fredsmæssigt, uddannelsesmæssigt og administrativt som en underafdeling i 7. ...

DDIVART: Skyts
  ons. 27. mar. 2002   Her ses en tårnfalk under take-off. Våbensystemet kan indsættes næsten hele døgnet. ...

DDIVART: Opgaver
  ons. 27. mar. 2002   Først og fremmest er Danske DivisionsArtilleri (DDIVART) en dispositionsenhed under Danske Division, hvad dertil hører af feltøvelser, taktisk træner-øvelser, studieperioder, rekognoscering i udlandet m.m. ...

KAR: Enheder og personel
  tirs. 26. mar. 2002   Kongens Artilleriregiment opstiller en række artillerienheder, der indgår i Danske Division, Den Danske Internationale Brigade, 1. Sjællandske Brigade samt Sjællandske Kampgruppe. ...

De bedste spionfly
  fre. 20. april 2001   Danske spionfly bag fjendens linier: Golfkrigen og fredsbevarende operationer har sat gang i investeringen i ubemandede fly i flere europæiske lande. ...

Flyv fugl, flyv
  tors. 11. jan. 2001   Hvilken fugl kan bevæge sig med en hastighed på op til 200 km/t og i en højde op til 10.000 fod over havets overflade? Svaret er den franske "Tårnfalk", som er det smukkere klingende danske navn for "UAV" - et lille pilotløst fly på 4,2 meter og 330 kilo, som de danske hærstyrker forventer at tage i brug i slutningen af november 2001. ...

Arthur: 200 gange større præcision
  tors. 5. okt. 2000   Hærens nye artilleripejleradarsystem er en kæmpe forbedring, der kan bruges til kontra-skydning, finde udvalgte skydende våbentyper og dokumentere krigsforbrydelser. ...

Forskere om UAV overfor artilleripejleradar
  1997   Forsvarets Forskningstjeneste har på anmodning fra Hærens Artilleriskole og Hærens Specialskole foretaget en analyse af nye opklaringsmidler til hæren. ...