Belønnet: Dokumenterede luftværnets historie"Han har været tovholder på de bløde værdier fra diverse luftværnsenheder, som han har gjort tjeneste ved, der med tiden er nedlagt eller sammenlagt."
Filialdirektør Bjarne Moos overrækker legatet til den synligt overraskede seniorsergent J.M. Christiansen. (Foto: DAR) 

man. 4. jan. 2010


Gratialet blev indstiftet i forbindelse med Varde Garnison 50 års jubilæum d. 23. oktober 2003. Legatmodtageren skal findes blandt de fastansatte militære og civile i garnisonen. På baggrund af indstillinger udvælger en bedømmelseskommission bestående af filialdirektøren for Danske Bank i Varde, garnisonskommandanten samt en repræsentant for samarbejdsudvalget en værdig legatmodtager.Baggrund:
tors. 17. dec. 2009: Lukningsparade for Luftværnsmissil-afd.

Seniorsergent J.M. Christiansen har modtaget Danske Banks Jubilæumsgratiale. Gratialet blev tildelt for hans store arbejde med at dokumentere luftværnets historie.

Den 4, januar 2010 gennemførte chefen for Danske Artilleriregiment, oberst Birger Mejlholm den årlige nytårsparole for personel tjenestegørende på Varde Kaserne og 1. Artilleriafdeling fra Oksbøllejren. I forbindelse med nytårsparolen blev Danske Banks Jubilæumsgratiale uddelt. Årets gratiale blev tildelt seniorsergent J.M. Christiansen. Jubilæumsgratialet blev tildelt med følgende begrundelse:
     "I forbindelse med den forestående nedlæggelse af Hærens luftværnskapacitet, og dermed nedlæggelse af Luftværnsmissilafdelingen, har seniorsergent Christiansen ydet en bemærkelsesværdig stor indsats for bevarelse af luftværnets historie. Han har møjsommeligt dokumenteret luftværnets historie og arbejder i øjeblikket på en længere artikel herom, som forventes præsenteret i bl.a. Dansk Artilleri Tidsskrift i 2010. Han har været tovholder på de bløde værdier fra diverse luftværnsenheder, som han har gjort tjeneste ved, der med tiden er nedlagt eller sammenlagt. Hans store erfaring gør ham til en unik ressourceperson indenfor sit felt.
     Seniorsergent Christiansen har gennem en menneskealder med stor entusiasme været omdrejningspunkt for Luftværns Artilleri Foreningen (LAF), både i lokalområdet og på landsplan. Hans ildsjæl har i høj grad været medvirkende til bevarelse og udvikling af LAF. Seniorsergent Christiansen har brugt en stor del af sin fritid på dette arbejde.
     SSG Christiansen pensioneres i 2010 og tildeling af Danske Banks legat er et velkomment og passende skulderklap for hans store indsats".
     Gratialet, som er på kr. 2500, blev overrakt af Filialdirektør Bjarne Moos.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3880-Luftvaernsmissilafdeling--beloennet-dokumenterede-luftvaernets-historie.htm.

Tweet