Lukningsparade for Luftværnsmissil-afd.

tors. 17. dec. 2009Baggrund:
tirs. 28. juli 2009: Radar på vej til Portugal
febr. 2009: Oprettelsen af 14. Luftværnsafdeling
febr. 2009: LVMA organisation

Som en del af forsvarsforliget 2010 - 2014 nedlægges hærens luftværnskapacitet og dermed hærens Luftværnsmissilafdeling på Varde Kaserne.

Dette tiltag indebærer, at forsvarets evne til jordbaseret aktivt forsvar mod fly- og helikopter fjernes. Kontrol- og varslingsdelen bevares dog og overføres til flyvevåbnet, hvor den sammenlægges med flyvevåbnets kontrol- og varslingskapacitet.
     Nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen - der operativt var underlagt Danske Division - er gennemført som noget af det første af forligsimplementeringen. Det er gennemført på den måde, at de to luftværnsmissilbatterier og afdelingsstaben er nedlagt som enheder ultimo 2009.
     Det tilbageværende Kontrol- og varslingsbatteri er reorganiseret pr. 1. januar 2010, så det målrettet indeholder 55 normer relateret til kontrol- og varslingskapaciteten, som skal overføres til flyvevåbnet.
     Det resterende personel fra Luftværnsmissilafdelingen er alle placeret i andre jobs på Varde Kaserne, så ingen er blevet arbejdsløse i den forbindelse.

Nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen blev markeret ved en mindre parade den 17. december 2009 på Varde Kaserne, hvor også Kontrol- og varslingsbatteriet blev formeret og underlagt 3. Førings- og målopklaringsafdeling. Med paraden og reception blev der sat et værdig punktum for en lang og fornem epoke i hærens Luftværn.
     Luftværns-Artilleri-Foreningen var også inviteret til paraden og deltog med Landsformand Hans Peter Bach og lokalformand Henning Hein samt fanebærer John M. Christiansen fra Esbjerg Afdeling.
     Efter lukningsparaden var der en mindre reception, hvor der blev budt på lidt kransekage og et glas portvin.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3799-Luftvaernsmissilafdeling--lukningsparade-for-luftvaernsmissil-afd.htm.

Tweet