300 flere værnepligtige på Varde Kaserne

fre. 26. juni 2009


Følgende enheder tilknyttet til Varde Kaserne berøres af forsvarsforliget
  - Luftværnsmissilafdelingen med 120 mand lukkes ned.
   - Dog overgår 70 mand fra kontrol- og varslingsdelen til Flyvevåbnet.
   - 1. artilleriafdelings 24 M1-109«ere (selvkørende haubitser) udfases løbende. Regimentet har lige nu 200 mand, der skal have nye våbensystemer.
   - Antallet af værnepligtige øges fra 500 til 800.
   - CIMIC (Civilt og Militært samarbejde) skal øges med 40 medarbejdere.


I fremtiden skal uddannes 800 værnepligtige årligt mod 500 i dag på Varde Kaserne.

Det netop indgåede forsvarsforlig giver anledning til flere smilehuller end panderynker hos næstkommanderende på Varde Kaserne og Danske Artilleriregiment, oberstløjtnant Claus Dixen Møller.
     - Der kommer til at køre lige så mange biler ind gennem porten på kasernen i fremtiden. Og der er ingen, der mister sit arbejde, siger Claus Dixen Møller til jv.dk. Hans chef, oberst Birger Mejlholm, befinder sig i Afghanistan.
     Som en konsekvens af Danmarks store internationale indsats er behovet for at uddanne flere værnepligtige øget. Og det betyder, at der i fremtiden skal uddannes 800 værnepligtige årligt mod 500 i dag på Varde Kaserne. Og det vil mindst kræve 20 nye stampersonelstillinger.

På rynkesiden er der nedlæggelsen af Luftværnsmissilafdelingen med cirka 120 mand. En afdeling under artilleriet, der anvender Stinger-missiler. Godt 70 mand overføres til Flyvevåbnet, mens resten får nye opgaver i Danske Artilleriregiment, som lige nu har over 200 ledige stillinger.
     Især i 1. Artilleriafdeling, som er hjemhørende i Oksbøllejren, skal have helt nye våbensystemer. For det er besluttet, at udfase regimentets 24 selvkørende haubitser M1-109.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3760-Organisation--300-flere-vaernepligtige-paa-varde-kaserne.htm.

Tweet