Vidste du at ....tors. 28. juni 2001


Kilde: fov.dk.


Kanonerne på Langslandsfortet skulle under Den Kolde Krig være med til at lukke den meget benyttede adgang til og fra Østersøen gennem Storebælt.

Fortet var bestykket med fire 150 mm kanoner, der rakte ca. 23 km ud over havet. Mobilt og stationært luftværnsartilleri med 40 mm kanoner var klar til at modgå truslen fra øst. I dag sigter man på Museum Langslandsfortet efter at blive Danmarks førende specialmuseum for Den Kolde Krig.
     "Selve anlægget er enestående, men vi stræber efter at vise mere", siger museumsinspektør Ole Mortensøn.
     I slutningen af juni ankommer museets nyerhvervelse: Et MiG 23 fly fra 1982; det eneste i Danmark. Flyet, der er indkøbt i Polen, skal repræsentere de fly fra Warszawapagten, som man holdt skarpt øje med på Langelandsfortet under Den Kolde Krig.
     Det er planen, at der også skal erhverves et Draken fly til fortet. Publikum kan så komme helt tæt på både gamle venner og fjender. Museum Langelandsfortet søger at sætte fortets historie og virke ind i en bredere historisk sammenhæng.
     I et våbendepot kan man se en udstilling i tekst og billeder om Den Kolde Krigs politiske og kulturelle historie. I Bo Bojesens karikaturtegninger fra perioden spiddes danskerne med lun ironi. I halvmørket under et sløringsnet kan publikum se gamle propagandafilm og snart også Danmarks Radios udsendelser om Cuba-krisen. I fortets udstilling kan bedsteforældregenerationen finde den ideelle støtte, når børnebørnene skal høre en personlig førstehåndsberetning fra Den Kolde Krig.

Et monument
     Kanonerne står der endnu og kan med lethed gøres fuldt funktionsdygtige.
     "Vi har det princip, at Langelandsfortet skal stå som et monument. Når man går rundt her, skal man kunne opleve fortet, som det stod i sin sidste tid".
     Langelandsfortet blev nedlagt i 1993, og havde indtil da været en yderst hemmelig militær installation. I 1953 blev der - spredt i en halvcirkel ud i landskabet - lagt en række betonbunkere og kanonstillinger. Mest hemmelig og utilgængelig var den såkaldte o-bunker. Her lå operationsrummet - fortets nervecenter. Kun en lille udvalgt kreds havde adgang hertil. Langelandsfortet var bemandet med omkring 450 soldater, som boede på en kaserne inde på fortets område.
     Soldaterne tilhørte det danske kystartilleri og gik under betegnelsen: Kystbasser. Som museum er fortet igen blevet udrustet med den originale bestykning: Fire 150 mm kanoner samt en stationær 40 mm luftværnskanon og to mobile ditto. Fra museets side er man meget glad for det frugtbare samarbejde med søværnets og forsvarskommandoens museumskommissioner.
     Når de to jagerfly er kommet i hangar, vil museets folk arbejde videre med drømmen om at anskaffe historiske orlogsfartøjer. Ideen er, at de skal ligge i bæltet ud for fortet. Alle aktørerne i Den Kolde Krigs spil vil da være på plads - til lands, til vands og i luften.

Kom forbi
     Museum Langelandsfortet ligger meget smukt placeret i et område, der lå uberørt hen, indtil fortet mistede sin miltære funktion, og området blev åbnet for offentligheden. Museet har åbent mandag til fredag fra kl. 10 - 17 og søndag kl. 13 -17. Sæsonen begyndte den 15. maj og slutter den 30. oktober. Entreen er 30 kr. for voksne og børn over 12 år. Adressen er Vognsbjergvej 4 B, Bagenkop.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3089-Historie--vidste-du-at-.htm.

Tweet