Kanoner og turister i Eventyrets Land


 

2002


Kilde: sdu.dk.Læs mere: www.humaniora.sdu.dk/...

To nyudklækkede bachelorer i historie er for tiden i gang med at prøve kræfter med "det virkelige liv" som historikere. De er tilknyttet et projekt på Museet for Varde by og Omegn, der skal afklare Vejers' historie med særlig henblik på turismen, militæret og ekspropriationerne i 1960'erne.

Vi bringer her første del af en kort serie, der opsummerer hovedresultaterne af arbejdet. Helle Stougaard Hestbech & Lasse Bisbjerg Nielsen.

"hør, hvor det bruser! det er Brændingen paa Horns Rev! Og det høje Punkt der i Læ, det er Eventyrets Land, det er Blaavandshuk!"
     (Thomas Langes Eventyrets land. 1868)

Således beskrev den danske forfatter Thomas Lange (1829 - 1887) i 1868 egnen omkring Ho, Blåvand og Skallingen. Det var kort før turismen for alvor gjorde sit indtog på den jyske vestkyst, og det var længe før det danske militær indtog Kallesmærsk Hede i 1929. Disse to instanser, turismen og militæret, skulle i det 20. århundrede komme til at vende op og ned på hele Vejers, og lokalbefolkningens liv i det barske sydvestjyske terræn blev i særdeleshed forandret.
     Vejers Strand ligger i Blåvandshuk kommune godt og vel 7 km vest for Oksbøl. Tidligere var stranden kun fiskeplads for befolkningen i selve Vejers, der ligger et par km længere inde i landet. Stedet blev dog meget tidligt et ferieområde. Helt på højde med Fanø og Skagen synes Vejers Strand ikke at have været, men alligevel et velbesøgt område hver sommer, når borgerskabet skulle på landet.
     At tage på rekreationsophold ved vandet kendes visse steder allerede fra 1850'erne blandt det finere borgerskab. Det var sundt og godt for helbredet at tage på sådan et rekreationsophold. Fra starten af det 20. århundrede har der været sommergæster ved Vejers Strand. I 1938 var der allerede så mange, at grundejerne ved Stranden besluttede at danne en forening, der skulle varetage egne og øvrige sommergæsters behov. Foreningen eksisterer den dag i dag.
     Sidst i 1930'erne fik arbejderne ligeledes mulighed for at tage på ferie. Den nye ferielov i 1938 gav tre ugers lønnet ferie, og det kunne man bl.a. udnytte ved at tage til Vestkysten. En krig kom dog i vejen for arbejdernes udnyttelse af de nye muligheder, men det blev der taget revanche for i 1950'erne og 1960'erne, og antallet af besøgende ved Vejers Strand steg for alvor.
     I midten af 1960'erne skete der på ny store forandringer i Vejers. Denne gang var det militæret, der var en afgørende faktor. Oksbøllejren var kommet til egnen i 1929, fordi artilleriet havde behov for nye arealer til øvelser. Den militærteknologiske udvikling havde gjort, at de områder, man normalt brugte til øvelser for artilleriet, var blevet for små i forhold til kanonernes kapacitet. Kallesmærsk Hede viste sig ideel, fordi der var plads nok, og skulle man ramme forbi, kunne den vildfarne granat i al fredsommelighed dumpe i havet uden at genere nogen.

Militære ekspropriationer i 1960'erne
     I 1965 havde den militærteknologiske udvikling endnu en gang overhalet skydeterrænet i Oksbøl, hvorfor militæret endnu engang besluttede at udvidede øvelsesområdet. Med nye kampvogne og pansrede mandskabsvogne, kombineret med spredt taktik på grund af atomtruslen, var øvelsesterrænet ved Oksbøl ikke længere stort nok. Avisdebatten i såvel lokalområdet som på landsplan var i slutningen af 1964 præget af planerne om, at militæret ville indtage "Eventyrets Land", og dermed ødelægge turismen, naturen og lokalbefolkningens ve og vel.
     Men intet stod til at ændre. I perioden 1967-69 blev ekspropriationerne gennemført. Cirka 2.183 ha. blev eksproprieret. Det ramte fire landsbyer, der alle blev lagt øde hen. Desuden ramtes gårdejere, husmandssteder og sommerhusejere i hele området omkring Kallesmærsk Hede. Fordelingen var spredt over 69 landejendomme, 42 helårsbeboelser, 116 sommerhuse, 171 sommerhusgrunde og 47 delarealer. Ekspropriationerne startede den 13. juli 1967 og fortsatte til den 5. september 1969. I alt blev 306 ejere og 29 brugere berørt af ekspropriationen, som kom til at koste cirka 45 millioner kroner.
     Hvordan det påvirkede lokalbefolkningen og turismen i Vejers og ved Vejers Strand, og hvorledes deres forhold til militæret fortsatte, er blandt målene med dette projekt. Resultaterne af den igangværende undersøgelse vil blive bragt i en senere udgave af Nyhedsbrev fra Historie i Esbjerg.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/1750-Historie--kanoner-og-turister-i-eventyrets-land.htm.

Tweet